Navegando: Google

O designer Graham Smith simplificou ao máximo alguns logos famosos, ele pegou as características marcantes dos logos e simplificou, mas…